Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

development

मुंबई | ऑगस्ट 22, 2018
छायाचित्र : के.जी. श्रीजा, सी.जी. मधुसूदन

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई ह्यांनी केलेल्या एका अभ्यासात दिसून आले आहे की शहरी-ग्रामीण संक्रमण क्षेत्रात संसाधने आणि उपजीविकेची साधने ह्यात मोठ्या प्रमाणात अनपेक्षित बदल होत आहेत.

General, Science, Society, Deep-dive
Subscribe to development