Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

magnetization

मुंबई | ऑगस्ट 10, 2021
इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझमचे नियम सूक्ष्मातिसूक्ष्म अणूंच्या पातळीवर देखील खरे ठरतात.

पातळ चुंबकीय पापुद्रा वापरून संशोधकांनी विद्युत आणि चुंबकत्वामधील  परस्परसंबंध सिद्ध केले.

General, Science, Technology, Deep-dive
Subscribe to magnetization