Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Risk

Mumbai | ऑक्टोबर 27, 2020
 प्रभावी आपत्कालीन व्यवस्थेसाठी गाव पातळीवर पुराच्या जोखीमेचे अनुमान

पुराची जोखीम अधिक असलेल्या गावांसाठी पुराचे पूर्वानुमान वर्तवताना स्थानिक व सार्वत्रिक माहितीचा उपयोग

General, Science, Deep-dive
Subscribe to Risk