नवीन प्रजाती भौगोलिक भिन्नता असल्यावरच तयार होतात या प्रस्थापित समजाला भेद देणारे निष्कर्ष काढून, अविभागित भूप्रदेशात प्राणी-पक्ष्यांच्या नवीन प्रजाती निर्माण होण्यामागे पर्यावरणातील संसाधने, जनुके आणि जोडीदाराची निवड यांची भूमिका काय असते याचा अभ्यास आयआयटी मुंबईच्या संशोधकांनी केला

Subscribe to Feeds

The main feed to all stories published from Research Matters is available from here: https://researchmatters.in/rss.xml

Subscribe to the podcast feeds: https://research-matters.libsyn.com/rss

In addition, we have sections like Science, Engineering, Technology, Policy, Ecology, Society and Health. You may subscribe to any of the following: