ఐఐటీ బాంబే, ఐఐటీ మద్రాస్ మరియు ఐఐఐటి హైదరాబాద్ పరిశోధకులు కలిసి ఆంగ్లం నుండి అనేక భారతీయ భాషలకు స్పీచ్-టు-స్పీచ్  యాంత్రిక అనువాదం (SSMT) వ్యవస్థను రూపొందించారు.

Cancer

ముంబై
1 ఏప్రి 2022

ఇప్పుడు ఒసిమెర్టినిబ్-క్యాన్సర్ ఔషధాన్ని రోజూ వాడకుండా వారానికి ఒకసారి మాత్రమే ఉపయోగించవచ్చు, మరియు కణితి తిరిగి పెరగకుండా సురక్షితంగా ఉండవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.

మనేసర్
14 జన 2022

క్యాన్సర్ కణాలు జీవ గడియారం నియంత్రణలను ఎలా కన్నుగప్పి కణితి పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తాయో పరిశోధకులు కనుగొన్నారు.