ఐఐటీ బాంబే, ఐఐటీ మద్రాస్ మరియు ఐఐఐటి హైదరాబాద్ పరిశోధకులు కలిసి ఆంగ్లం నుండి అనేక భారతీయ భాషలకు స్పీచ్-టు-స్పీచ్  యాంత్రిక అనువాదం (SSMT) వ్యవస్థను రూపొందించారు.

Featured

బెంగళూరు
14 జన 2022

భారతదేశంలోని ఓపెన్ నేచురల్ ఎకోసిస్టమ్స్ (ONEలు) యొక్క అధిక-రిజల్యూషన్ మ్యాప్‌ను తయారు చేయడంలో పాల్గొన్న పరిశోధకులలో ఒకరైన డాక్టర్ ఎమ్ డి మధుసూదన్‌తో రీసర్చ్ మ్యాటర్స్ చర్చించి, పరిశోధన విషయాలు మరియు అంతర్దృష్టులను పొందారు. ఇవి ఇంటర్వ్యూ సారాంశాలు.