आयआयटी मुंबई येथील नवीन अभ्यासाद्वारे आरोग्य क्षेत्रातील कचरा व्यवस्थापनासाठी चक्राकार अर्थव्यवस्था पद्धतीच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक घटकांचा शोध.

DST

मुंबई
16 ऑगस्ट 2018

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई येथील अहवालानुसार भारतातील ग्राहक अधिक ऊर्जा कार्यक्षमता असलेल्या वातानुकूलन यंत्रणेसाठी अधिक किंमत मोजायला तयार.