Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tuberculosis

मुंबई | सप्टेंबर 11, 2018
छायाचित्र : पूरबी देशपांडे, गुब्बी लॅब्स

भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेतील संशोधन दर्शविते की औषध प्रतिकारक जीवाणूमुळे होणाऱ्या क्षयरोगावरील उपचारात संयुक्त औषधे परिणामकारक असतात

General, Science, Health, Deep-dive
Subscribe to Tuberculosis